“AZƏRBAYCAN İNVESTİSİYA HOLDİNQİ” TƏSİS EDİLDİ

  • 07-11-2020

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 5 noyabr 2020-ci tarixli Fərmanına əsasən bir sıra dövlət şirkətləri və müəssisələri, habelə dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətləri Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verildi.

Read More