Müştərilərimizlə Azərbaycanda bizneslərinin başlanğıcından etibarən işləyirik. Biz korporativ məsələlər üçün bir pəncərə kimi çıxış edə bilərik. Korporativ hüquq sahəsində xidmətlərimiz aşağıdakılardır:

- Azərbaycanda biznes üçün təşkilati forma seçimində məsləhətlərin verilməsi
- Hüquqi mövcudluğun qeydiyyatı
- Şirkətlərin qanuni ekspertizası
- Şirkətlərin ləğvi
- Qoşulma və birləşmə (M&A) əməliyyatlarının tam hüquqi dəstəyi
- Daxili korporativ sənədlərin hazırlanması
- Qanunvericiliyə uyğunluğun təmin edilməsi
- Hüquqi şəxslərin vərəsəlik hüququ vasitəsi ilə ötürülməsində hüquqi yardımın göstərilməsi

DO YOU WANT US TO CONTACT YOU?