Biz Biznesin yaradılmasından başlayaraq bir şirkəti həyat dövrü boyunca strateji məsləhət və praktik, biznes yönümlü həllər ilə təmin edirik. Biz müvəffəqiyyətli nəticələrlə sabit biznes əlaqələrinə nail olmaq üçün biznes və hökumət müqavilələrinin (xüsusilə də tender müqavilələrinin) hazırlanması və razılaşdırılması dövründə müştərilərə kömək edirik. Bu sahədə aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:

- Malların alqı-satqısı və distribusiyası müqavilələri
- Əmək müqavilələri
- Beynəlxalq müqavilələr
- Səhmdar müqavilələri
- Əməkdaşlıq müqavilələri
- Fərdi sahibkarlarla müqavilələr
- Məxfilik müqavilələri

DO YOU WANT US TO CONTACT YOU?