Rasional və hərtərəfli borc idarəçiliyi qabiliyyəti biznesin əsas tələblərindən biridir. Biz qısamüddətli və uzunmüddətli borc strukturlaşdırma strategiyalarını təklif etməklə yanaşı, müxtəlif mərhələlərdə məsləhətlər təqdim edirik və həmçinin yenidən qurulma və ya ləğv planını tətbiqini də həyata keçiririk.
Bu sahədəki qeyri-əhatəli xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir:

- Əmtəə nişanlarının qeydiyyatı
- Əqli Mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatının koordinasiyası
- Etiraz və ləqv prosedurları
- Müddətlərin yenilənməsi və nəzarətin həyata keçirilməsi, yenidən qeydiyyat

DO YOU WANT US TO CONTACT YOU?