Müştərilər hüquqi proseslərdə bəzən vəkilləri ilə və ya vəkilsiz iştirak edirlər, lakin onlar müəyyən məsələləri özləri üçün aydınlaşdıra bilmək və ya xüsusi bir mübahisəni razılaşma yolu həll edə bilmək üçün o mübahisəyə necə yanaşmaq lazım olduğu ilə bağlı vəkil ilə məsləhətləşmək istəyirlər. Biz müştərilərimizlə müştəri biznes şəbəkəsi içində hər bir mübahisəyə uyğun bir məhkəmə strategiyası hazırlamaq üçün çalışırıq. Bu sahədə iştirak etməklə, aşağıdakı xidmətləri göstərmək üçün zəngin təcrübə əldə etdik:

- Azərbaycanın hər bir məhkəmə instansiyasında müştərinin təmsil edilməsi
- Arbitraj proseslərində müştərinin təmsil edilməsi
- Mediasiya proseslərində müştərinin təmsil edilməsi
- Azərbaycan məhkəmələrində xarici məhkəmələrin qərarlarının və xarici arbitraj qərarlarının icrası

DO YOU WANT US TO CONTACT YOU?