SAHİBKARLIQ ÜZRƏ YOXLAMALAR 2 İL MÜDDƏTİNƏ DAYANDIRILIB

  • 20-10-2015

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi ölkədə sahibkarlığın inkişafına təkan vermək məqsədi ilə "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” qanunu (Qanun) qəbul etdi. Qanuna əsasən əvvəllər sahibkarlara nəzarət etmək üçün keçirilən çoxsaylı yoxlamalar 2 il müddətinə dayandırılıb.

Read More

ƏMƏK MÜQAVİLƏLƏRİ ELEKTRON SISTEMƏ KEÇIRILƏCƏK

  • 06-06-2014

Artıq, Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 49-cu maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən əmək müqaviləsinin bağlanılması, ona dəyişiklik edilməsi və ya xitam verilməsi bununla bağlı elektron informasiya sisteminə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsi ilə daxil edilmiş əmək müqaviləsi bildirişinin həmin elektron informasiya sistemində qeydiyyata

Read More

İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNİN İNKİŞAFI ÜZRƏ MİLLİ STRATEGİYA (2014-2020) QƏBUL EDİLMİŞDİR

  • 02-04-2014

Bu strategiya ölkədə gələcək inkişafın yeni planlarını müəyyənləşdirir. Bu strategiya informasiya cəmiyyətinin əsaslarını, vətəndaşlar, ictimaiyyət, özəl sektor və dövlət qurumlarının informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadəsini, gələcək fəaliyyətin planlaşdırılması üçün əlverişli şərait yaratmaq üçün nəzərdə tutulur.

Read More