"MEDİASİYA HAQQINDA" İLK QANUN QƏBUL EDİLDİ

  • 05-04-2019

Nəhayət, Azərbaycanda mübahisələrin həlli tarixində yeni bir səhifə açılmışdır - "Mediasiya haqqında" qanun qəbul edilmiş və beləliklə, hüquqi və fiziki şəsxlər mediasiyanı mübahisələrin həllinin alternativ üsulu kimi istifadə edə bilərlər.

Read More

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN ONLAYN QEYDİYYATI İNDİ DAHA DA ASANDIR

  • 30-01-2019

İndi onlayn qeydiyyat üçün daha əlverişli şərtlər mövcuddur. Beləliklə, cari ilin əvvəlindən bir prosedurda dövlət qeydiyyatından (ƏDV qeydiyyatı və bank hesabı açmaq daxil olmaqla) keçmək mümkündür. Elektron ərizənin imzalanması, habelə əvvəllər qeydiyyat zamanı tətbiq olunan digər prosedurlarda zərurət aradan qaldırılmışdır.

Read More

NAZİRLƏR KABİNETİ “BORCLUNUN SAĞLAMLAŞDIRILMASI PLANININ MƏZMUNU”NU TƏSDİQ ETDİ

  • 26-05-2018

Nazirlər Kabineti "Müflisləşmə və iflas haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər əsasında "Borclunun sağlamlaşdırılması planının məzmunu" na yeni dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənədə görə borclunun sağlamlaşdırılması planı borclu tərəfindən hazırlanır, kreditorların yığıncağı tərəfindən qəbul edilir və məhkəmə tərəfindən

Read More

MÜDDƏTLİ ƏMƏK MÜQAVİLƏLƏRİNƏ VAXT MƏHDUDİYYƏTİ QOYULMAYACAQ

  • 31-05-2017

Azərbaycan Respublikası Parlamenti Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklərin təsdiq edilməsi haqqında qanunu qəbul etmişdir. Dəyişikliklərə əsasən əvvəllər bağlanması beş ildən artıq dövr üçün icazə verilməyən müddətli əmək müqavilələrinin müddəti artıq tərəflərin razılığından asılıdır.

Read More